top of page
3000x900_header_01_identita.jpg

Digitální identita

Pro zabezpečení moderních webových a mobilních aplikací.

csob@3x.png
ceska@3x.png
airbank@3x.png
Kotva 1

Naše zabezpečení denně využívá více než 5 miliónů klientů předních českých bank

symbol_menthol.png

SILNÁ
BEZPEČNOST

Robustní řešení pro zabezpečení moderních aplikací a služeb

symbol_menthol.png

PLNÁ
PŘIZPŮSOBITELNOST

Prověřené řešení připravené k použití, které se Vám dokáže přizpůsobit

symbol_menthol.png

POHODLÍ
KLIENTA

Uživatelský zážitek z bankovních on-line služeb na prvním místě

symbol_menthol.png

OTEVŘENOST PRO INTEGRACE

Otevřené standardy zajišťují snadnou integraci i dlouhodobou udržitelnost

symbol_menthol.png

ÚSPORA
NÁKLADŮ

Optimalizováno pro obsluhu mnoha aplikací, identit i bezpečnostních metod

symbol_menthol.png

SOULAD S LEGISLATIVOU

Naplnění oborových i zákonných regulatorních požadavků

Na poli vývoje řešení v oblasti digitální identity přinášíme našim klientům benefity již více než 25 let

Jak to funguje

Autorizace elektronických plateb,
změn a podpis dokumentů

Autorizace plateb i elektronické podpisy pro různé kanály

 • internetové bankovnictví​

 • mobilní bankovnictví

 • e-commerce transakce (3DS)

 • aplikace třetích stran (PSD2 a open banking)

 • podpora pro zobrazení citlivých (šifrovaných) dat i elektronický podpis dokumentů

Bezpečné přihlášení s mobilem
do všech on-line služeb

Jeden mobilní klíč ke všem on-line službám banky

 • řešení silné autentizace pro platformy Android a iOS

 • důraz na uživatelský komfort a intuitivní ovládání

 • jednotná UI flow napříč aplikacemi

 • integrační knihovny a SDK pro snadné propojení různých aplikací

Identita v mobilu

ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACÍ

Kompletní autentizační a autorizační systém moderní banky

Řešení autentizace uživatelů a autorizaci transakci v digitálních kanálech banky

 • moderní metody pro bezpečné a pohodlné bankování

 • naplnění regulatorních požadavků RTS PSD2 na silnou autentizaci (SCA)

 • uživatelský komfort, vysoká úroveň zabezpečení, transparentní implementace

 • Integrační SDK a best-practices pro snadnou integraci do online kanálů (mobil, web, desktop aplikace)

Jedna elektronická identita pro všechny vaše aplikace a systémy

Jedna (bankovní) identita pro všechny elektronické služby

 • propojení on-line služeb s využitím otevřených standardů

 • nejen federativní přihlášení s podporou SSO, ale také správa sezení, autorizace, el. podpis, šifrování

 • umožňujeme oddělit vývoj bezpečnostních metod od životního cyklu business aplikací (bezpečnost jako služba pro aplikace)

Federace identit

JEDNA IDENTITA PRO VÍCE APLIKACÍ

POŽADAVKY NA SILNÉ OVĚŘENÍ KLIENTA NEJEN PRO BANKOVNÍ APLIKACE

Směrnice evropského parlamentu o platebních službách (PSD2) reaguje na měnící se podmínky trhu platebních a bankovních služeb, zejména s ohledem na prostupující digitalizaci finančních a návazných služeb a propojování oborů ekonomické činnosti.

Od silné autentizace k digitální identitě

jason-leung-Ww-Wo3JIWSA-unsplash.jpg

Požadavky na silné ověření

Silné ověření klienta není na trhu úplnou novinkou, avšak směrnice nově vymezuje podmínky, za kterých lze hovořit o silném ověření klienta, a tím i zmírnění rizik plynoucí z realizace platebních transakcí.

jason-leung-Ww-Wo3JIWSA-unsplash.jpg

Zabezpečení online kanálů i služeb pro přístup třetích stran

Požadavky na otevřené bankovnictví i nové způsoby, jak uživatelé využívají bankovní služby nás nutí měnit způsob, jakým se díváme na zabezpečení bankovních služeb. Od ochrany mobilních aplikace před malware až po zabezpečení přístup k API

jason-leung-Ww-Wo3JIWSA-unsplash.jpg

Elektronická identita klienta

Onboarding klienta, SSO pro webové i mobilní aplikace. Nejen federativní přihlášení s podporou SSO, ale také autorizace, el. podpis, šifrování.

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Jak můžete digitální identitu využít pro rozvoj online služeb? 

Kontaktujte nás pro bližší informace.

About

O NÁS

Česká technologická společnost působící bezmála 25 let na poli vývoje softwarových řešení.

Specializujeme se na oblast elektronických plateb a digitální identity. Vyvíjíme vysoce bezpečné a uživatelsky komfortní řešení pro silnou autentizaci zákazníků do uživatelských portálů, aplikací a služeb. 

DSC_0038_edited.jpg
kontakty
DSC08974-Edit.jpg

Dlouhodobě se věnujeme aplikované kryptografii a zabezpečení online služeb v bankovnictví, eGovernmentu i dalších odvětví.

Digitální světy kolem nás se stále více propojují. Z mobilního telefonu jsme schopni vstoupit do kteréhokoliv z nich. Je v něm naše síla i naše slabost.

Máme připravený produkt elektronické identity v mobilním telefonu, který uživatelům i provozovatelům služeb usnadňuje pohyb v online světě. Rychle a s důvěrou.

Václav Mladěnka
sales manager MONET+

Využití
bottom of page