top of page
  • Obrázek autoraVáclav Mladěnka

PSD2 - časová osa

25. 11. 2015

Směrnice EP o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2).13. 1. 2016

PSD2 vstupuje v platnost uveřejněním ve Věstníku.23. 2. 2017

Final draft verze “regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace” (RTS) k veřejným připomínkám.11. 10. 2017

Novela zákona o platebním styku, který je hlavním nositelem PSD2 v českém právním prostředí.27. 11. 2017

Nařízení, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (RTS).13. 1. 2018

Termín dokončení adopce legislativních změnu v národních autorit. Účinnost zákona č. 370/2017 o platebním styku.14. 3. 2019

Účinnost RTS, čl. 30.14. 9. 2019

Účinnost RTS (v plném znění).16. 10. 2019

EBA posun termínu pro realizaci opatření v oblasti e-commerce a platebních karet na 31. 12. 2020.30. 12. 2020

Uplatnění silného ověření klienta u karetních transakcí v rámci e-commerce.14. 3. 2021

Přezkumné řízení EBA po implementaci změn.

bottom of page